ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดตราดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พฤศจิกายน 2563 / 17.53 น.

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดตราด

[...]

03 พฤศจิกายน 2563 / 14.30 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความสุขผ่านกระเช้าของขวัญถึงคนพิเศษของคุณในปีใหม่ 2564 / 2021

🎀 🎁“สุขสันต์วันปีใหม่” / “Happy New Year” ให้ผู้รับสัมผ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์