ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายมนตรี ฮมแสน

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดตราด

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 มิถุนายน 2564 / 10.59 น.

พช.ตราด จับมือเกษตรจังหวัดตราด ร่วมส่งมอบต้นกล้าพันธุ์ผัก เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (TPMAP) และสร้างความมั่นคงทางอาหารแบบยั่งยืน

21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตร [...]

18 มิถุนายน 2564 / 19.08 น.

พช.ตราด สนองนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการส่งมอบรถยนต์ราชการให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์ ในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัด [...]

18 มิถุนายน 2564 / 11.28 น.

พช. ตราด ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมแนวทางการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโส [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์