สพจ.ตราด จัดประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด

นางสาวอัธยา ธเนศนิรัตศัย พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมทีมงา [...]

อ่านต่อ

สพจ.ตราด จัดประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด

นางสาวอัธยา ธเนศนิรัตศัย พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมทีมงา [...]

อ่านต่อ

โครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น และประเมินหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ปี ๒๕๕๙ จังหวัดตราด

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางสาวอัธยา ธเนศนิรัตศัย พัฒนาการจังหว [...]

อ่านต่อ

มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องมือประกอบอาชีพประมง แก่ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕๘

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางสาวอัธยา ธเนศนิรัตศัย พัฒนาการจังหว [...]

อ่านต่อ

มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องมือประกอบอาชีพประมง แก่ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕๘

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางสาวอัธยา ธเนศนิรัตศัย พัฒนาการจังหว [...]

อ่านต่อ

มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องมือประกอบอาชีพประมง แก่ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕๘

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางสาวอัธยา ธเนศนิรัตศัย พัฒนาการจังหว [...]

อ่านต่อ