สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตราด กำหนดดำเนินโครงกาแสดงพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตราด กำหนดดำเนินโครงกาแสดงพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตราด กำหนดดำเนินโครงกาแสดงพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ [...]

อ่านต่อ

งานมหกรรม ๑๒ ปี กองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

จังหวัดตราด โดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดต [...]

อ่านต่อ

งานมหกรรม ๑๒ ปี กองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

จังหวัดตราด โดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดต [...]

อ่านต่อ

งานมหกรรม ๑๒ ปี กองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

จังหวัดตราด โดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดต [...]

อ่านต่อ