พช. ตราด ดำเนินการคัดสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เป็นวันแรก

31 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นา [...]

อ่านต่อ

พช. ร่วมประชุมซักซ้อมเสมือนจริงเพื่อเตรียมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564

29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น [...]

อ่านต่อ