พช. ตราด ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปี 2564

31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบ [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2564

31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” และจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 117

ที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตร [...]

อ่านต่อ

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การขยายระยะเวลาการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (ZOOM Cloud Meeting)

25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพัฒนาการจังหวัดตราด [...]

อ่านต่อ