ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

[...]

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดตราด

[...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความสุขผ่านกระเช้าของขวัญถึงคนพิเศษของคุณในปีใหม่ 2564 / 2021

🎀 🎁“สุขสันต์วันปีใหม่” / “Happy New Year” ให้ผู้รับสัมผ [...]

อ่านต่อ

นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมโครงการฯและมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตราด จำนวน 5 ทุนๆ ละ 1,200 บาท

วันที่ 21 ตุลาคม 2563  นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจั [...]

อ่านต่อ