พช. ตราด ร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ร [...]

อ่านต่อ

ประมวลกิจกรรม พช. ตราด จัดฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒน [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด จัดพิธีปิดการฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง

26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ร [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด ร่วมกิจกรรมเปิดตลาดนัดจำหน่ายผลผลิตชูจุดเด่นจากกิจกรรมหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลเนินทราย

26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ตลาดนัดหน้าวัดไร่ป่า [...]

อ่านต่อ