พช.ตราด จัดกิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 (รอบกลั่นกรอง) จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2564 ด้วยการลงพื้นที่ และรับชมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (ZOOM)

  นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นาง [...]

อ่านต่อ

พช.ตราด จับมือเกษตรจังหวัดตราด ร่วมส่งมอบต้นกล้าพันธุ์ผัก เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (TPMAP) และสร้างความมั่นคงทางอาหารแบบยั่งยืน

21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตร [...]

อ่านต่อ

พช.ตราด สนองนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการส่งมอบรถยนต์ราชการให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์ ในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัด [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมแนวทางการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโส [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด ร่วมรับฟังการประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารพนักงานราชการเฉพาะกิจ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโส [...]

อ่านต่อ

พช. ตราด ร่วมรับฟังการประชุมเร่งรัดการใช้งบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นางวิไลวรรณ ไกรโส [...]

อ่านต่อ