โอกาสดี สตรีมีทุน ที่เกาะข้าง ด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

📢 สพอ.เกาะช้าง ลงพื้นที่ติดตามการเสนอโครงการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี🛟

🦣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 🛟

22 มกราคม 2566

📍ว่าที่ร้อยตรี ธีรพล ไชยคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเกาะช้าง มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการยื่นเสนอโครงการขอรับเงินทุนหมุนเวียนของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเกาะช้าง ดังนี้
👉 โครงการประมงชายฝั่งบ้านคลองพร้าว หมู่ที่ 4 บ้านคลองพร้าว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด
👉โครงการซื้อขายมะพร้าวในชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านสลักเพชรเหนือตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

🐘💕ทั้งนี้ได้ตรวจสอบเอกสาร และลงพื้นที่ตรวจสอบอาชีพตามสภาพจริงของกลุ่มเรียบร้อยทั้ง 2 โครงการ เพื่อเสนอในวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเกาะช้าง ครั้งที่ 2/2566

📷 ภาพ/ข่าว สพอ.เกาะช้าง รายงาน

#CDD
#ตราดสวรรค์ตะวันออก
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#ChangeforGood
#SDGs for All
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)