พช.ตราด ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และร่วมงาน Sustainability Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 26-27 กันยายน 2565

วันที่ 26 กันยายน 2565
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) มหกรรมความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ในแนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) สร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่า โดยมี ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหารส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ณ SX Grand Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ในเวลาถัดมาได้รับมอบนโยบายจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในหัวข้อ “บทบาทกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ” โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่
1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
2) บทบาทกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
3) ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
4) ความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
5) นำเสนอผลความสำเร็จ จัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
6) ศึกษาดูงาน Sustainability Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
7) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการรายงานความคืบหน้าคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 27 กันยายน 2565
การบรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทภาคเอกชนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” โดย ตัวแทน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” และการเสวนาหัวข้อ “ปัจจัยสนับสนุนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมประสบความสำเร็จ” โดย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) คุณพิชิต วีรังคบุตร (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์/CEA) คุณอโนชาศิริจร (บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด) และในเวลา 13.00 น. ศึกษาดูงาน Sustainability Expo (ร่วมงานผ้าขาวม้าทอใจ) และรับมอบนโยบาย “การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษกิจฐานากและประชารัฐ สู่การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมด้านความยั่งยืน Sustainability Expo 2022 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนหนึ่งในบูธนิทรรศการของกระทรวงมหาดไทย จะมีกิจกรรม “มหาดไทยปันสุข” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจากพื้นที่ มาแบ่งปันให้กับผู้ร่วมชมงาน โดยผู้ได้รับแบ่งปันผลผลิตสามารถร่วมทำบุญบริจาคเงินเข้ากองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#New Think New Trat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก #Clickชุมชน #ใส่ผ้าไทย
#ChangeforGood # 60 กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGs for All

(Visited 1 times, 1 visits today)