พช.ตราด ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มทอผ้าอำเภอแหลมงอบ

พช.ตราด ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มทอผ้าอำเภอแหลมงอบ

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการทอผ้า ณ กลุ่มทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด และกลุ่มทอผ้าบ้านบางปิด ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ได้มีการสนับสนุนการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทอผ้าจังหวัดตราดเพิ่มทักษะการทอผ้าให้เกิดลวดลายต่างๆ ให้มีความชำนาญ และสามารถทอผ้าออกมาได้สวยงามและมีคุณภาพ ทั้งนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาการทอผ้า รวมถึงให้กำลังใจแก่สมาชิกทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อจะได้มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาฝีมือและผลิตผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตราดให้มีความโดดเด่น สวยงาม น่าสนใจ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกของทั้ง 2 กลุ่มต่อไป

กลุ่มทอผ้าอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ถือเป็นกลุ่มทอผ้ากลุ่มแรกของจังหวัดตราด โดยมีสองกลุ่มคือ กลุ่มทอผ้าบางปิด และกลุ่มทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญหาของคนไทย โดยเฉพาะการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)