พช.ตราด ร่วมพิจารณาคัดเลือกการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565

พช.ตราด ร่วมพิจารณาคัดเลือกการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 2565 เวลา 13.00 น. นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด เป็นประธานในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565 พร้อมด้วยคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดตราด ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ในฐานะคณะทำงานการประกวดฯ เข้าร่วมการคัดเลือกการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด

สำนักงานเกษตรจังหวัดตราได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565 เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยังยืนเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันนี้คณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดตราดได้ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)