พช. ตราด ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน อำเภอเขาสมิง

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ปลัดจังหวัดตราด และส่วนราชการในจังหวัดตราดร่วมออกให้บริการประชาชน ณ ศาลาการเปรียญวัดเกาะลอย หมู่ที่ 3 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมออกให้บริการประชาชนและมอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่เด็กอายุแรกเกิดถึงหกปี ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,200 บาท เพื่อเป็นทุนให้เด็กนำไปใช้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียน

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)