พช. ตราด เข้ารับการพิจาณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 และรับการตรวจติดตามการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

พช. ตราด รับการพิจาณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 และรับการตรวจติดตามการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางวรรณา ลิ่มพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประกวดกิจกรรม “การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565” โดยมีนายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และนางสาวชลทิชา เหมวรชาติ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา ระดับเขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2

โดยจังหวัดตราด มีข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด ที่เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 2 ประเภทได้แก่
1) ประเภทพัฒนาการอำเภอ : นางสาวผ่องพรรณ บรรณทอง ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอเกาะกูด
2) ประเภทพนักงานราชการดีเด่น : นายณภัสส์ จันทร์จรูญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จากนั้นเวลา 11.00 น. นางวรรณา ลิ่มพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมทั้งพูดคุยเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข การสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดต่อไป โดยมีนายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด นำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ตามประเด็นการตรวจราชการ เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 13 ประเด็น พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ร่วมสนับสนุนข้อมูลตามประเด็นตรวจติดตามทั้ง 13 ประเด็น

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 1 times, 1 visits today)