พช. ตราด ร่วมกับกาชาดจังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านท่าตะเภา

14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. กาชาดจังหวัดตราด นำโดย นางชุลีพร เตรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านท่าตะเภา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด
ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวพิชญาฎา รัตนเวฬุ และ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนร่วมกับกาชาดจังหวัดตราด โดยมีพัฒนาการอำเภอเมืองตราด และครัวเรือนเป้าหมายได้ให้การต้อนรับ ซึ่งการติดตามสนับสนุนในครั้งนี้ มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3 ครัวเรือน ได้แก่
1. ครัวเรือนของนายฉัตรชัย ปานดี บ้านเลขที่ 65
2. ครัวเรือนของนายสำเริง จันทร์หอม บ้านเลขที่ 1/1
3. ครัวเรือนของนายกิติพงษ์ อยู่ละออ

ซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนในครั้งนี้ พบว่า ทั้ง 3 ครัวเรือนดังกล่าว ได้มีการปลูกผักสวนครัวจนเป็นวิถีชีวิต อันได้แก่ ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว พริก ข่า ตะไคร้ มะม่วง ผักชีฝรั่ง คะน้า ผักกาดขาว โหระพา กระเพรา แมงลัก คื่นฉ่าย มะเขือเปราะ มะเขือยาว ฟัก มะระ บวบ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตดี ปลอดสารพิษ อีกด้วย

ทั้งนี้ นางชุลีพร เตรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว สายพันธุ์ “สิรินธร” ให้กับครัวเรือนเป้าหมายเพื่อขยายพันธุ์สู่ครัวเรือนอื่น เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไป

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

(Visited 1 times, 1 visits today)