พช.ตราด ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP “เมี่ยงคำไส้แห้ง” ชุมชนบ้านยายม่อม

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ติดตามการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ณ หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ชุมชนยายม่อม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด กล่าวว่า กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดตราด เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้คุณภาพได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มมูลค่า เป็นการสร้างนวัตกรรม และการเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานของวิชาหกิจชุมชนฟื้นฟูอาชีพบ้านยายม่อม ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เด่น คือ เมี่ยงคำไส้แห้ง มีความโดดเด่นของรสเปรี้ยว โดยใช้ส้มมะปี๊ดแทนมะนาว และไส้เมี่ยงคำทำมาจากมะพร้าวขูดซึ่งมีลักษณะนุ่มไม่แข็งเหมือนมะพร้าวซอย ปัจจุบันจำหน่าย 2 แบบ คือ จำหน่ายเฉพาะไส้ กล่องละ 100 บาท และแบบเป็นชุดพร้อมทาน กล่องละ 50 บาท สามารถรับประทานได้ จำนวน 15 คำ สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม และสั่งซื้อผ่านทางหมายเลข 081-996-4388

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)