พช. ตราด มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรม “จวนปันสุข”

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด มอบสิ่งของเพื่อการบริโภค สนับสนุนกิจกรรม “จวนปันสุข” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

โดยสิ่งของที่นำมามอบในวันนี้ ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช ไข่ นม และน้ำปลา โดยสิ่งของต่างๆ ที่มอบในวันนี้ จะนำไปใส่ตู้ปันสุข บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

กิจกรรม “จวนปันสุข” เป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด – 19 สามารถนำสิ่งของจากตู้นี้ไปบริโภคในครัวเรือนได้ตามความจำเป็น และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
🌊🌊 ตราดสวรรค์ตะวันออก 🌴🌴

(Visited 1 times, 1 visits today)