ประกาศจังหวัดตราด

ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (ทดแทนตำแหน่งว่าง) จำนวน 1 อัตรา

(Visited 1 times, 1 visits today)