ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบหรือบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๒๐ ผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63017521145

|
เข้าชม 0 ครั้ง

ประกาศเชิญชวน

(Visited 1 times, 1 visits today)