ร่วมงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จังหวัดตราดจัดงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
นางสาวอัธยา ธเนศนิรัตศัย พัฒนาการจังหวัดตราด นำข้าราชการในสังกัด
ร่วมวางพานพุ่มและร่วมกล่าวถวายราชสดุดี

(Visited 1 times, 1 visits today)