คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด ปี 2562 โดยนายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมโครงการและมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตราด จำนวน 5 ทุนๆ ละ 1,200 บาท ดำเนินการ ณ ศาลาการเปรียญวัดน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด