ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบหรือบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๒๐ ผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63017521145