ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ขอเชิญชวนรับฟังวิทยุรายการ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

คลื่่นความถี่ FM ๙๑.๐ MHz ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕-๑๒.๒๕ น. ท่านสามารถรับฟังสดได้ทาง www.fm๙๑vkk.com

หรือรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.pr.moi.go.th 

(Visited 1 times, 1 visits today)