ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71

(Visited 1 times, 1 visits today)